MOŽNOSTI INDIVIDUÁLNEJ ZIMNEJ TURISTIKY
Zoznam oficiálnych lyžiarskych trás KST v okrese Banská Bystrica

oblasť Kremnické vrchy - Skalka

červená L-TZT č. 3009: Kordíky - Pod Kordíckym sedlom - Tesnô - Tichá - Králiky, rekr. stred.
- Odbočka do Malachova - Pod Krpcovou - Nad Pršanmi - Horné Pršany /25 km/

modrá L-TZT č. 3210: Skalka, parkovisko - Skalka, križ. S-J okruh - Skalka, vyhliadka - Zlatá cesta - Tunel
- Pod Vyhnatovou - Kordícke sedlo - Tabla, Obrázok - Pod Tablou - Odbočka do Mokrej doliny - Pramene - Chata Obrázok - Pod Vyhnatovou
- Tunel - Zlatá cesta - Skalka, vyhliadka - Skalka, križ. S-J okruh - Skalka, parkovisko /24,4 km/ - tzv. severný okruh

zelená L-TZT č. 3505: Králiky, U Ruskov - Mútne - Košanová - Suchý vrch, rekr. stred. - Banská Bystrica, pri vojakovi - Banská Bystrica, Tulská /10,2 km/

zelená L-TZT č. 3509: Skalka, parkovisko - Pod čerešňou - Slobodné - Trojica - Hostinec - Sedlo Tri kríže
- Železná brána - Pod Zlatou studňou - Králické sedlo - Bystrické sedlo - Skalka, križ. S-J okruh - Skalka, parkovisko /19,5 km/ - tzv. južný okruh

zelená L-TZT č. 3510: Chata nad Tajovom - Kordíky - Pod Kordíckym sedlom - Tabla, Obrázok /7 km/

biela L-TZT č. 3804: Pod Kordíckym sedlom - Kordícke sedlo /1 km/

biela L-TZT č. 3805: Chata nad Tajovom - Tichá - Tesnô - Tunel /4,2 km/

oblasť Starohorské vrchy - Donovaly

červená L-TZT č. 3010: Donovaly - Polianka - Nad Poliankou 1 - Pri Javore - Na Kráme - Izbica
- Pod Jelenskou skalou - Žiare - Sedlo Horný Šturec - Šachtička /13,8 km/

modrá L-TZT č. 3206: Donovaly - Polianka - Nad Poliankou 2 - Na Kráme - Izbica - Lúčky pod Jelenskou skalou - Sedlo Dolný Šturec
- Ganiarka - Katrenka - Špania Dolina, Alžbetka - Špania Dolina /21,7 km/ - Lyžiarska trasa Partizánskou republikou

zelená L-TZT č. 3511: Nad Poliankou 1 - Na Kráme - Nad Poliankou 2 - Nad Poliankou 1, okruh /7 km/

biela L-TZT č. 3809: Polianka - Nad Poliankou 1 - Nad Poliankou 2 - Polianka, okruh /2,8 km/

biela L-TZT č. 3810: Sedlo Dolný Šturec - Šachtička /1,4 km/

oblasť Zvolenská kotlina

modrá L-TZT č. 3205: Vlkanová - Mičinské lúky - Kamenná - Sampor, rázc.
(- Biela studňa - Sliačska dolina - Bakova jama - Zvolen, mesto) /26,5 km/

Späť