Z histórie KST Lokomotíva B. B.
   Spracovala: Oľga Kaliská
 |  1  |  späť