Klub turistiky pri TJ Lokomotíva Banská Bystrica vytvorili v roku 1957 turisti, ktorí boli dovtedy roztrúsení v iných telovýchovných jednotách v Banskej Bystrici a jej okolí. Sústredili sa v Telovýchovnej jednote Lokomotíva, ktorá vznikla v roku 1954 pri železničnom depe v Banskej Bystrici ako súčasť celoštátnej organizácie ČSTV. Mnohí pamätníci tých čias sa už pominuli a zachovaných dokumentov z tých prvých rokov je tiež pomenej. Až od roku 1967 sa systematicky buduje náš archív a v súčasnosti aj počítačová databáza podkladov pre spracovanie dejín Klubu slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica a histórie turistiky v Banskej Bystrici.

KST Lokomotíva Banská Bystrica pôsobí pod týmto názvom od roku 1990, kedy vznikla celoslovenská organizácia Klub slovenských turistov. Náš KST združuje takmer stovku členov, ktorí sa venujú pešej turistike, vysokohorskej turistike, lyžiarskej turistike, cykloturistike a vodáckej turistike. Množstvom podujatí ponúkal a ponúka otvorený turistický program obyvateľom Banskej Bystrice - vítaný je vždy každý kto príde na výlet, aj keď nie je registrovaným členom.

Naši členovia už takmer polstoročie patria do kolektívu aktívnych značkárov, ktorý sa stará o údržbu turistických chodníkov v horách stredného Slovenska.

Podarilo sa nám vybudovať a sprevádzkovať DOM TURISTIKY KST LOKOMOTÍVA BANSKÁ BYSTRICA, pomáhali sme pri rekonštrukcii Tunela v Kremnických vrchoch, vybudovali sme vyhliadku na skalách Suchého vrchu nad Banskou Bystricou, pomáhali sme aj pri stavbe terajšej útulne KST pod Chabencom.

Naše tradičné podujatia – Lyžiarsky prechod Partizánskou republikou, Lyžiarsky prechod západnou časťou Nízkych Tatier, Po trase Bielej stopy SNP, alebo Letný prechod Veľkou Fatrou – majú svojich priaznivcov na celom Slovensku i v Čechách. Ponuku našich podujatí každoročne spestrujú aj zahraničné zájazdy zamerané na vysokohorskú turistiku v Alpách a Dolomitoch.
Každoročne vydávame tlačou dva plány podujatí – jeden na zimnú lyžiarsko-turistickú sezónu a druhý letný, zameraný na pešie výlety. Výlety vedú skúsení cvičitelia, ktorí svoju kvalifikáciu získali absolvovaním odborných školení pre cvičiteľov a inštruktorov turistiky.

V roku 2004 sme si pripomenuli 50.výročie vzniku Telovýchovnej jednoty Lokomotíva Banská Bystrica, ktorá svojho času opatrovala pod svojimi krídlami volejbalistov, futbalistov, plavcov, hádzanárov, kolkárov, stolných tenistov, bedmintonistov, šachistov, cyklistov, turistov aj horolezcov. Základ súčasnej TJ Lokomotíva Banská Bystrica tvoria už len tí najpočetnejší a najskalnejší – turisti. Zotrvali sme po celé desaťročia, lokomotívku sme si dali aj do nášho klubového znaku a tak sa zdá, že ešte nám z nej všetka para nevyfučala …

Výbor KST Lokomotíva Banská Bystrica (od 23.4.2022):

 • 1. Dušan Kaliský                       - predseda
 • 2. Ing. Eva Škutová                  - hospodárenie
 • 3. MUDr Pavel Legiň                - zdravotné zabezpečenie
 • 4. Ing. Karol Kubanda                - člen výboru
 • 5. Ing. Vladimír Sýkora               - člen výboru, majetok DT
 • 6. Mgr. Vladimír Kobza, PhD.   - člen výboru, pešia turistika, webová stránka
 • 7. Eva Mádelová               - členka výboru
 • 8. Ing. Marta Kubandová                 - kontrolná komisia - predseda


 • Kontakt:   turistika.loko.bb@gmail.com

  Aktuality