Naša adresa: KST Lokomotíva, Lazovná 17, 97401 Banská Bystrica.
Mail to: turistika.loko.bb@stonline.sk
Telefón: 048 4123125

Kontakt na členov výkonného výboru KST Lokomotíva Banská Bystrica:
funkcia: meno: telefon: e-mail:
kancelária KST Lokomotíva + zázn. 048 4123125 turistika.loko.bb@stonline.sk
predseda Dušan Kaliský 0905 804821 kaliskydusan@gmail.com
pešia turistika Jozef Melek     0904 560905 jozefmelek@stonline.sk
pokladňa Ing. Eva Škutová 0905 804822 eskutova@gmail.com  
člen výboru Katarína Hutníková            0949 737043 katusahu@gmail.com
člen výboru Libuša Obrcianová            0910 314816 obrcianovalibusa@gmail.com
člen výboru Zdenka Paulínyová zpauli@centrum.sk  
člen výboru Vladimír Kobza 0908 505488 vladimir.kobza@gmail.com  
knižnica/archív Mgr. Oľga Kaliská               turistika.loko.bb@stonline.sk 


Kontakty na vedúcich výletov sú uvedené na konci Plánu letných podujatí.

Evidencia akcií - tlačivo pre vedúcich podujatí. Tu si môžete stiahnuť tlačivo.

Späť