DOM TURISTIKY KST LOKOMOTÍVA
                                          Lazovná 17, Banská Bystrica             Fotogaléria    DT BB

S myšlienkou vybudovať Dom turistiky v Banskej Bystrici prišiel Odbor turistiky TJ Lokomotíva Banská Bystrica ešte v roku 1972. Po prieskumoch možností realizácie tejto myšlienky, oslovili sme začiatkom roku 1973 mesto s požiadavkou o pridelenie vhodného objektu. Pre predsedu odboru turistiky Dušana Kaliského sa tým začala takmer sedemročná „administratívna vojna“, ktorá koncom roku 1980 priniesla pre nás pozitívny výsledok. Rada mesta Banská Bystrica po mnohých odmietaniach, nakoniec dňa 28.11.1980 schválila vyňatie domu č.17 na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici z bytového fondu a pridelila ho Telovýchovnej jednote Lokomotíva Banská Bystrica na účely zriadenia Domu turistiky Lokomotíva.
Dom mal však dvoch vlastníkov - menšinovým bolo mesto a väčšinovým súkromná osoba. Mesto Banská Bystrica hospodárskou zmluvou zo dňa 1.2.1981 previedlo svoj podiel na Telovýchovnú jednotu Lokomotíva a od väčšinového vlastníka odkúpila TJ Lokomotíva jeho podiel za prostriedky vtedajšej telovýchovy, takže jeho majiteľom sa stala Telovýchovná jednota Lokomotíva Banská Bystrica-ČSZTV. Po zániku ČSZTV sa na liste vlastníctva v pozícii majiteľa ocitlo už len Slovenské združenie telesnej kultúry Bratislava (ako nástupca ČSZTV). Získanie objektu bolo veľkým úspechom, ale bol to len začiatok ďalšieho „boja“…Starý meštiansky dom, ktorého počiatky siahajú do stredoveku, si vyžadoval generálnu rekonštrukciu. Odbor turistiky TJ Lokomotíva musel zdôvodniť pridelenie potrebných financií, vybaviť stavebné povolenie a všetky s tým súvisiace agendy, neustále upozorňovať na nedostatočne fungujúcich realizátorov stavby.
Po nekončiacich patáliách so stále sa vlečúcou rekonštrukciou, poverilo nakoniec SZTK v roku 1993 investorstvom priamo Telovýchovnú jednotu Lokomotíva . Na odstránenie dovtedy vzniknutých závad, nedorobkov a na celkové dokončenie stavby bolo vtedy potrebných ešte sedemstotisíc korún . SZTK však poukázalo len 150 tisíc. Zvyšné státisíce na dokončenie stavby musela znášať zo svojho rozpočtu Telovýchovná jednota – resp. jej Odbor turistiky (OKST) Lokomotíva Banská Bystrica, ktorý v skutočnosti všetky práce súvisiace so získaním objektu, jeho rekonštrukciou, až po sprevádzkovanie vo funkcii Domu turistiky, po celé roky zabezpečoval.
Slovenské združenie telesnej kultúry Bratislava, s prihliadnutím na značný finančný a pracovný prínos Odboru KST Lokomotíva Banská Bystrica k získaniu a dokončeniu DT, pridelilo mu objekt najprv do užívania a následne rozhodlo dňa 14.1.2004 o jeho darovaní do vlastníctva KST Lokomotíva Banská Bystrica.
Dom turistiky KST Lokomotíva Banská Bystrica slúži nielen pre klubové účely samotného odboru, ale aj pre značkárov, pre Regionálnu radu KST so sídlom v Banskej Bystrici, pre rôzne zložky slovenskej turistiky (napr. zasadania výkonného výboru KST Bratislava, regionálne i celoslovenské porady a školenia cvičiteľov, či značkárov). V Dome turistiky je tiež umiestnený archív a knižnica KST Lokomotíva, archív Regionálnej rady KST, mapový archív Klubu značkárov RR KST, ako aj ubytovacia kapacita pre menšiu skupinu členov KST. V objekte sú tiež kancelárske priestory na prenájom iným subjektom (z prostriedkov získaných z nájmu sa hradí prevádzka, údržba a nevyhnutné opravy objektu).
Každý štvrtok poobede ( ale podľa dohody aj inokedy) sú v Dome turistiky KST Lokomotíva (Lazovnej 17 v Banskej Bystrici) vyhradené hodiny pre klubové stretnutia. Debatujeme nad plánmi, spomíname pri videu na jednotlivé výlety, snívame na webe o veľkých horách, v knižnici si môžeme pozerať celkom slušnú zbierku máp, časopisov a turistických sprievodcov po našich i zahraničných horách.
Úradné hodiny pre potreby členov aj nových záujemcov sú každý štvrtok od 15:30 do 17:30 hod.


Fotogaléria    Dom turistiky KST Lokomotíva Banská Bystrica

Späť